Romani de Centenar, cartea anului 2018

The Romanian Academy, founded in 1866, is the highest science and culture instance in Romania
Law
Prof.univ.dr. Valeriu Stoica: Romania is more beautiful in depth than on the surface, the image is worse than its reality
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top