Romani de Centenar, cartea anului 2018

Petrache Poenaru, a member of the Romanian Academy, patented the world’s first fountain pen, first in Vienna, then in Paris (May 25, 1827), as “The Portable Endless-Ink-Feeding-Itself Pen’’.(plume portable sans fin, qui s’alimente elle-même avec de l’encre).
Research
Raluca-Ioana van Staden: ”Congratulations, Maria van Staden. You are from the country of Lipatti … and of Celibidache!’
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top