Romani de Centenar, cartea anului 2018

PPetrache Poenaru (1799-1875) , membre titulaire de l’Académie Roumaine, dépose le brevet du premier stylo à réservoir du monde le 25 mai 1827, avec le titre „plume portable sans fin, qui s’alimente elle-même avec de l’encre”
RECHERCHE
Raluca-Ioana van Staden: «Félicitations, Maria van Staden. Vous êtes du pays de Lipatti … et de Celibidache!»
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top