Romani de Centenar, cartea anului 2018

EditoriEditors

Alexandra Lucia Crăciun, Diana Ilinca

Surse foto / Photo credits

Getty Images, Shutterstock, Dreamstime, Inquame, Mediafax, Agerpres, MApN, Muzeul Militar, NATO

Fotografi / Photographers

Johan Persson, Mihai Petre, Eli Driu, Ionel Onofraș, Nicolae Triculescu, Otto Barabas/Petrom, Nicu Roșu, Ștefania Dobrițoiu, Mugur Vărzariu

Concepţie grafică, DTP / Graphic design

Cristina Anculete – KOOBART

Corectură, DTP / Proof reading

Anca Suciu

 

    Mulțumiri ROMFILATELIA, care a sprijinit ilustrarea acestui album cu timbre din fondul filatelic.

   Thanks to Romfilatelia, who supported the illustration of this photo album with stamps from the philatelic fund.

Copyright

Q Magazine© / SC Babilon Press SRL, Bdul Aviatorilor nr. 18, ap. 2, sector 1, Bucureşti, România

office@qmagazine.ro, +4021 230 39 91

ISBN – 978-973-0-25765-8

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top