Romani de Centenar, cartea anului 2018

Petrache Poenaru (1799-1875). Membru titular al Academiei Române, brevetează primul toc rezervor din lume, la 25 mai 1827, cu titlul „condeiul portăreț fără sfârșit, alimentându-se însuși cu cerneală”
Cercetare
Raluca-Ioana van Staden: „Felicitări, Maria van Staden. Tu ești din ţara lui Lipatti… şi a lui Celibidache!”
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top