Romani de Centenar, cartea anului 2018

Queen Maria of Romania (1875-1938), born Maria Alexandra Victoria of Saxe-Coburg-Gotha, granddaughter of Queen Victoria of Great Britain. She supported the achievement of the Romanian national state, supported artistic personalities of the country and visited soldiers wounded on the battlefield.
Ferdinand I de Hohenzollern-Sigmaringen (1865-1927). King of Romania (1914-1927), completed the process of achieving the unitary national state by uniting Bessarabia, Bukovina and Transylvania with the Old Kingdom
Religion
Patriarch of the Romanian Orthodox Church: The Great Union of the Romanians in 1918 was made possible through many sacrifices, through political will and national consensus
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top