Romani de Centenar, cartea anului 2018

La Reine Marie de Roumanie (1875-1938). Née Maria Alexandra Victoria de Saxe-Cobourg et Gotha, nièce de la Reine Victoria du Royaume-Uni. Elle a soutenu la réalisation de l’Etat national roumain, a soutenu des personnalités artistiques du pays et était proche de l’armée roumaine
Ferdinand Ier de Hohenzollern-Sigmaringen (1865-1927). Roi de Roumanie (1914-1927), a achevé le processus de réalisation de l’État national unitaire en unissant la Bessarabie, la Bucovine et la Transylvanie à l’Ancien Empire
RELIGION
Patriarche Daniel: La Grande Union des Roumains de 1918 a été possible par de nombreux sacrifices, de la volonté politique et du consensus national.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top