Romani de Centenar, cartea anului 2018

Nicolae Titulescu (1882-1941). L’un des plus importants diplomates roumains de tous les temps, Ministre des Affaires étrangères plusieurs fois, membre de l’Académie roumaine et deux fois consécutivement Président de l’Assemblée Générale des Nations Unies (en 1930 et 1931)
MEDICINE
Radu Bălănescu: Je veux que les Roumains se rendent compte que s’ils ne sont pas unis, c’est en vain qu’ils sont géniaux,
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top