Romani de Centenar, cartea anului 2018

Nicolae Titulescu (1882-1941). One of the most outstanding Romanian diplomats of all times. Several times Foreign Minister, member of the Romanian Academy and twice successively Chairman of the General Assembly of the United Nations (in 1930 and 1931)
Medicine
Radu Bălănescu: I wish Romanians to become aware of the fact that if they are not united, they are prodigious, creative and innovative in vain
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top