Romani de Centenar, cartea anului 2018

Adrian Ghenie. The best sold Romanian artist of the moment. His painting, “The Sunflower”, inspired by Van Gogh, was sold by Sotheby’s for almost 4 million dollars, while Christie’s sold, at the end of 2016, a painting titled “Nikelodeon”, for 9 million dollars
Medicine
Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici: 1918, after the sad year of 1917, was perhaps the most glorious year of our history
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top