Romani de Centenar, cartea anului 2018

Adrian Ghenie. L’artiste roumain le mieux vendu du moment. Son tableau, Le Tournesol, inspiré de Van Gogh, a été vendu par Sotheby’s près de 4 millions de dollars tandis que Christies vendait à la fin 2016 un tableau intitulé Nikelodeon pour 9 millions de dollars
MEDICINE
Acad. Constantin Bălăceanu-Stolnici: L’année 1918, après la triste année 1917, a été peut-être la plus glorieuse de notre histoire.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top