Romani de Centenar, cartea anului 2018

Nicolae Titulescu (1882–1941). Unul dintre cei mai importanți diplomați români din toate timpurile, ministru de Externe de mai multe ori, membru al Academiei Române și de două ori consecutiv președintele Ligii Națiunilor Unite (în 1930 și 1931)
Medicină
Radu Bălănescu: Doresc românilor să conștientizeze că dacă nu sunt uniți, degeaba sunt geniali
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top