Romani de Centenar, cartea anului 2018

Nadia Comăneci (n. 1961). The first gymnast in the world who received a perfect 10 score in an Olympic gymnastics competition. Winning five gold medals, she is considered to be one of the best athletes of the 20th century and one of the best gymnasts of the world of all time. The first Romanian athlete included in the International Gymnastics Hall of Fame Memorial
Sports
Nadia Comăneci: A century of history with many good or less good things, but a century that has shown us that we are a great nation
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top