Romani de Centenar, cartea anului 2018

Nadia Comăneci (née en 1961). La première gymnaste au monde à avoir eu la note de 10 lors d’un concours olympique de gymnastique. Gagnante de cinq médailles d’or olympiques, elle est considérée comme l’une des meilleures sportives du XXème siècle et l’une des meilleures gymnastes au monde, de tous les temps. Le premier sportif roumain aussi à être inclus dans le mémorial International Gymnastics Hall of Fame
SPORT
Nadia Comăneci: Un siècle qui nous a montré que nous sommes une grande nation.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top