Romani de Centenar, cartea anului 2018

Women with alpenhorn. Traditional musical instrument, used mainly by Romanian shepherds in the mountains. Dating back to the Dacians and Romans, it was used in the past in Transylvania, Moldavia and Wallachia as a signaling tool in military conflicts
Art
Răzvan Roșu: The celebration of 100 years since the Great Union can only be complete if we also consider the shortcomings of this period
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top