Romani de Centenar, cartea anului 2018

Agapia (Neamț) nuns monastery, a historical monument, was built between 1641 and 1643 and is painted by Nicolae Grigorescu, in the period 1858-1861. Owing to these wall paintings, it is also called the ”Sistine Chapel” of Romania.
Culture
Norman Manea: The superb Romanian folklore is a guarantee that humor, poetry and song would always accompany the destiny of the Latins of the East
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top