Romani de Centenar, cartea anului 2018

Agapia (Neamt), monastère de nonnes, ce monument historique construit entre 1641 et 1643 possède des fresques de Nicolae Grigorescu de la période 1858-1861. Précisément à cause de ces peintures murales, on l'appelle la Chapelle Sixtine de la Roumanie
CULTURE
Norman Manea: Le merveilleux folklore roumain est une garantie que l’humour, la poésie et la chanson accompagneront toujours le destin des peuples latins de l’Est.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top