Romani de Centenar, cartea anului 2018

Mănăstirea de maici Agapia (Neamț), monument istoric, a fost construită între anii 1641-1643 și este pictată de pictorul Nicolae Grigorescu, în perioada 1858-1861. Datorită acestor fresce i se mai spune și „Capela Sixtină” a României
Cultură
Norman Manea: Superbul folclor românesc este o garanție că umorul, poezia și cântecul vor însoți mereu destinul latinilor din est
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top