Romani de Centenar, cartea anului 2018

Peles Castle, Sinaia (inaug. 1914). The summer residence of the kings of Romania, built in an eclectic style: troubadour, deco, German and Italian neo-renaissance, is considered to be one of the most beautiful castles in the world
Art
Damian Drăghici: Regardless of what separates us as individuals, of ethnicity and superficial political differences, the Great Union brings us together
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top