Romani de Centenar, cartea anului 2018

Coroana de Oțel, simbolul Regalității în România, a fost turnată din țeava unui tun otoman capturat în timpul Războiului de Independență (1877), la sugestia lui Carol I care a preferat oțelul în locul aurului, pentru a simboliza curajul armatei române. Actualmente se află la Muzeul Național de Istorie București, iar o copie a sa a fost așezată pe sicriul Regelui Mihai, în 2017
Business
Acad. Daniel Dăianu: Marea provocare a României pentru viitor este de a continua modernizarea
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top