Romani de Centenar, cartea anului 2018

Voroneţ Monastery, UNESCO. It is considered to be the “Sistine Chapel of the East”. It was built in 1488, in only 3 months and 3 weeks, and is famous worldwide for its murals. The blue of Voroneţ is now in the painters’ colour code
Art
Ștefan Popa Popa’s: We will be what we were and even better than that!
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top