Romani de Centenar, cartea anului 2018

Monastère de Voronet, patrimoine de l’UNESCO. Considérée comme la « Chapelle Sixtine de l’Est », elle a été construite vers 1488 pendant seulement trois mois et trois semaines. Elle est célèbre dans le monde entier pour ses peintures murales. Le Bleu de Voronet est devenu un code dans le descriptif de couleurs
ART
Ștefan Popa Popa’s: Nous allons être ce que nous avons été et encore plus que ça!
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top