Romani de Centenar, cartea anului 2018

Mănăstirea Voroneț, patrimoniul UNESCO. Este considerată „Capela Sixtină a Estului”, a fost ridicată în anul 1488 în doar trei luni și trei săptămâni şi este celebră în lume pentru picturile sale murale. Albastrul de Voroneț este cod în pantonarul de culori
Arte
Ștefan Popa Popa’s: Fi-vom ce-am fost și mai mult de atât! Le vom călca pe urme
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top