Romani de Centenar, cartea anului 2018

The aurochs, the heaviest wild animal in Europe, is the national symbol, and was present for a long time on the coat of arms of Moldavia before de Unification. Since it was declared an endangered species because of hunting, several organisations launched a project to bring the aurochs back to Romania and to other countries on the continent
Art
Lucia Hossu-Longin: Unity, fraternity, solidarity in dramatic moments for the country!
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top