Romani de Centenar, cartea anului 2018

Zimbrul, cel mai greu animal sălbatic din Europa, este simbol național, fiind mult timp prezent pe stema Moldovei înainte de Unire. Declarat specie pe cale de dispariție din cauza vânătorii, mai multe organizații au început un proiect de readucere a zimbrului în România și în alte țări de pe continent
Arte
Lucia Hossu-Longin: Unitate, fraternitate, solidaritate în momentele dramatice pentru ţară!
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top