Romani de Centenar, cartea anului 2018

L' auroch, le plus lourd parmi les animaux sauvages d'Europe, est le symbole national et a été longtemps présent sur le blason de la Moldavie avant la réunification. Déclaré espèce en danger à cause de la chasse, de nombreuses organisations développent un projet visant à sa réintroduction en Roumanie et dans d'autres pays sur le continent.
ART
Lucia Hossu-Longin: Unité, fraternité, solidarité dans les moments dramatiques pour le pays!
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top