Romani de Centenar, cartea anului 2018

Cultura de Cucuteni aparține uneia dintre cele nai vechi civilizații din Europa(5200-3200 i e n) devansând cu sute de ani primele așezări omenești desccoperite în Egiptul antic. I s-a atribuit numele unui sat de lângă Iași, loc în care au fost descoperite primele artefacte în 1884.
Sport
Mircea Lucescu: România – o ţară, un popor, un spațiu, o istorie, o identitate, o iubire, un imn
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top