Romani de Centenar, cartea anului 2018

La culture dite de Cucuteni appartient à l'une des plus anciennes civilisations d'Europe (5200-3200 avant notre ère), devançant de plusieurs centaines d'années les premiers établissements humains en Egypte ancienne. On lui a attribué le nom d'un village à proximité de Iasi, lieu où furent découverts les premiers artefacts en 1884
SPORT
Mircea Lucescu: La Roumanie – un pays, un peuple, un lieu, une histoire, une identité, un amour, un hymne, un drapeau rouge
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top