Romani de Centenar, cartea anului 2018

La cathédrale d'Alba Iulia, construite avec le soutien de la Maison Royale de Roumanie, a accueilli le couronnement du Roi Ferdinand et de la Reine Marie, en tant que souverains de la Grande Roumanie, en 1922.
POLITIQUE
Victor Ponta: Je suis entré dans la vie publique avec le désir que la Roumanie ne soit plus de nos jours ni le Berger de Mioritza, ni le Maître bâtisseur Manole
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top