Romani de Centenar, cartea anului 2018

Catedrala din Alba Iulia, construită cu sprijinul Casei Regale române, a găzduit încoronarea Regelui Ferinand și a Reginei Maria ca suverani ai României Mari, în anul 1922
Politică
Victor Ponta: Am intrat în viața publică având dorința ca România să nu mai fie în zilele noastre nici ciobanul din Miorița, nici meșterul Manole
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top