Romani de Centenar, cartea anului 2018

La couronne de Fer, symbole de la Royauté en Roumanie, a été coulée à partir de l'affut d'un canon ottoman capturé pendant la guerre de l'Indépendance (1877) à la suggestion du Roi Charles I, qui préféra l'acier à l'or pour symboliser le courage de l'armée roumaine. Elle se trouve actuellement au Musée d'Histoire nationale à Bucarest et une copie de la couronne a été placée sur le cercueil du Roi Michel en 2017.
BUSINESS
Acad. Daniel Dăianu: Le grand défi de la Roumanie pour l’avenir est de continuer la modernisation, de surmonter les décalages économiques dans une Union avec ses propres soucis
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top