Romani de Centenar, cartea anului 2018

Les «Portes de Fer» du Danube. Le plus étroit secteur de ce fleuve, dans les Carpates occidentales. Dans le rocher qui surplombe le fleuve est sculptée l’effigie de Décébale, dernier roi de la Dace libre. . La sculpture a été réalisée entre 1994 et 2004 par 12 sculpteurs
RELIGION
Acad. Wilhelm Dancă: Nous pouvons être confiants si nous savons comment soutenir la continuité créative.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top