Romani de Centenar, cartea anului 2018

Herta Müller. Écrivaine roumaine habitant actuellement en Allemagne, a été lauréate 2009 du Prix Nobel de littérature. Son oeuvre décrit de manière significative les horreurs du régime communiste en Roumanie
HISTOIRE
Neagu Djuvara: Nous avons eu deux personnalités qui ont fait que la Roumanie est connue partout dans le monde! Constantin Brancusi et George Enescu
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top