Romani de Centenar, cartea anului 2018

Cazanele Dunării. Cel mai îngust sector al fluviului Dunărea, în Carpații Occidentali. În stânca de deasupra este sculptat chipul lui Decebal, ultimul rege al Daciei libere. A fost realizat de 12 sculptori alpinişti între 1994 și 2004
Religie
Acad. Wilhelm Dancă: Putem să fim încrezători dacă vom ști să susținem continuitatea creativă
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top