Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le Musée de la Banque nationale roumaine occupe „l'un des plus magnifiques bâtiments de Bucarest” selon l'architecte Ion Mincu. Il abrite l'une des plus riches collections de monnaie de Roumanie couvrant une période de plus de 2500 ans.
CULTURE
Adrian Papahagi: La Roumanie, un siècle d’unité, une éternité d’espérance et de confiance.
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top