Romani de Centenar, cartea anului 2018

The Cucuteni culture is one of the oldest civilisations in Europe ( 5.200 B.C. - 3.200 A.D.), thus preceding by hundreds of years the human settlements in Ancient Egypt. It was named after the village in the neighbourhood of Iași, where the first artefacts were discovered in 1884
Sports
Mircea Lucescu: Romania – a country, a people, a space, a history, an identity, a love, an anthem
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top