Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le village de Viscri (Brasov) compte quelque 1000 habitants et possède l'une des six Eglises de la Transylvanie saxonne figurant au répertoire du patrimoine mondial de l'Unesco. Le village a connu la notoriété mondiale depuis que le Prince Charles y a acquis une propriété.
POLITIQUE
Emil Constantinescu: Mon expérience de vie m’a appris que la réalité ne peut jamais avoir la luminosité et les ailes de l’espoir
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top