Romani de Centenar, cartea anului 2018

Satul Viscri (Brașov), are cca 1000 de locuitori și adăpostește una din cele șase biserici săsești aflate în patrimoniul UNESCO. A devenit cunoscut în toată lumea după ce prințul Charles a cumpărat o casă aici, în 1996
Politică
Emil Constantinescu: Experienţa mea de viaţă m-a învăţat că realitatea nu poate avea niciodată strălucirea şi înariparea speranţei
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top