Romani de Centenar, cartea anului 2018

Palace of the Parliament (People’s House) it is 270 x 240 x 86 m, plus 92 m underground. With 9 surface and 9 underground floors, it is the largest administrative building in Europe and the world’s second-most expensive and heaviest one
History
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu: Future generations have the historical duty to re-establish the Greater Romania – România dodoloață
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top