Romani de Centenar, cartea anului 2018

Palatul Parlamentului (Casa Poporului). Are 270 x 240 x 86 m, plus 92 m sub pământ. Cu nouă niveluri la suprafață și alte nouă subterane, este cea mai mare clădire administrativă din Europa și a doua din lume, cea mai scumpă și cea mai grea
Istorie
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu: Generaţiile viitoare au datoria istorică de a reconstitui „România dodoloaţă”
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top