Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le Palais du Parlement (Palais du Peuple) a 270X240X86 m, plus 92 mètres sous la terre. Avec neuf étages à la surface, c’est le plus grand bâtiment administratif de l’Europe et le second plus grand au monde, le plus cher et le plus lourd
HISTOIRE
Prof. univ. dr. Ioan Scurtu: Les générations futures ont le devoir historique de restaurer « la Roumanie dodoloaţă » (La Roumanie ronde)
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top