Romani de Centenar, cartea anului 2018

Scholastic map of Dacia and contemporary Romania (1919), elaborated in accordance with the most reliable official data and the curriculum of all the primary, secondary and military schools, by Grigore Bejan, engineer, Professor at the Superior School of Arts and Trade in Iasi. Explanation of the colours: dark red represents the most prosperous periods; hachured red, good periods; black, challenging times; black and red, periods of incertitude and turmoil
Culture
Ileana Vulpescu: The most important day of the Romanians
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top