Romani de Centenar, cartea anului 2018

Harta scolastică a Daciei și a României la 1919, prelucrată după cele mai sigure date oficiale și conform programului tuturor școlilor primare, secundare și militare de inginerul Grigore Bejan, profesor la Școala Superioară de Arte și Meserii din Iași. Explicația culorilor: roșu plin reprezintă timpurile cele mai înfloritoare; roșu hașurat, timpurile bune; negru, timpurile grele, iar roșu și negru, timpurile de nesiguranță și neliniște
Cultură
Ileana Vulpescu: Ziua cea mai importantă a românilor
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top