Romani de Centenar, cartea anului 2018

La carte scolastique de la Dace et de la Roumanie d’aujourd’hui (en 1919), mise à jour selon les données officielles et conformément au programme des toutes les écoles primaires, secondaires et militaires, par l’ingénieur Grigore Bejan, professeur à l’Ecole Supérieure d’Arts et Métiers, Iasi. L’explication des couleurs: Rouge plein, il représente les temps les plus florissants; rouge rayé, les périodes favorables; noir, les temps difficiles; rouge et noir, les temps marqués par l’insécurité et les désordres.
CULTURE
Ileana Vulpescu: Le Jour le plus important des Roumains
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top