Romani de Centenar, cartea anului 2018

The Table of Silence by Constantin Brâncuşi. Together with the Endless Column and the Gate of the Kiss, the Monumental Ensemble in Targu Jiu represents the homage of the Romanian sculptor to the heroes of the First World War
Art
Valentina Nafornița: looking back at all the years that passed, I realize that they have been, in fact, the golden age of the Romanian opera singers
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top