Romani de Centenar, cartea anului 2018

La Table du Silence, Constantin Brâncusi. À côté de la Colonne Infinie et de la Porte du Baiser , l’ensemble monumental de Târgu Jiu représente l’hommage du sculpteur roumain aux héros morts lors de la Première Guerre Mondiale
ART
Valentina Nafornița: Je me rends compte que c’était en fait un siècle d’or des personnalités du monde de l’opéra avec des apparitions remarquables sur les grandes scènes du monde!
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top