Romani de Centenar, cartea anului 2018

Anastase Dragomir(1896-1966), inventeur roumain dans le domaine de l’ aviation, a déposé à Paris le brevet du siège éjectable, en 1930. Il fut ainsi le précurseur du siège éjectable dans les avions de combat.
RECHERCHE
Cristina Ștefan : La distance physique n’a pas été un obstacle pour me rappeler mes arrières grands-parents et des arrières grands-parents
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top