Romani de Centenar, cartea anului 2018

La forêt de Letea, située dans la partie Nord du Delta du Danube dans la commune de C.A. Rosetti est une zone strictement protégée depuis 1930. C'est devenu une réserve naturelle en 1938 renommée pour ses nombreuses espèces d'arbres, de plantes rampantes ainsi que plus de 2000 espèces d'oiseaux et d'insectes répertoriés.
DIPLOMATIE
Sorin Ducaru: Je suis inspiré par la force de notre conscience nationale en tant que peuple
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top