Romani de Centenar, cartea anului 2018

Pădurea Letea ( 2825 ha ), situată în partea de nord a Deltei Dunării, comuna C.A.Rosetti, este zonă strict protejată, fiind pusă sub ocrotire în anul 1930. Devine rezervație naturală din 1938, fiind vestită pentru speciile de arbori, plante cățărătoare și pentru cca 2.000 de specii de insecte și păsări identificate aici.
Diplomație
Sorin Ducaru: Mă inspiră forța conştiinţei noastre naționale ca popor
Click to comment

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top