Romani de Centenar, cartea anului 2018

Le château de Bran. Monument historique et architectural, situé dans le couloir Rucăr-Bran, Brașov, il a été à ses débuts une forteresse militaire. Quelques films réalisés d’après les livres de Bram Stoker ont créé une légende qui voudrait que ce château ait été la demeure du Comte Dracula
CULTURE
Ștefan Cazimir: La conjoncture mondiale est pleine de dangers et de provocations. Dieu, protège les Roumains!
Click to comment

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Această carte, precum și conținutul web siteului romanidecentenar.ro este protejată prin copyright. Reproducerea integrală sau parţială, multiplicarea prin orice mijloace şi sub orice formă, cum ar fi xeroxarea, scanarea, transpunerea în format electronic sau audio, punerea la dispoziţia publică, inclusiv prin internet sau prin reţelele de calculatoare, stocarea permanentă sau temporară pe dispozitive sau siteme cu posibilitatea recuperării informaţiilor, cu scopul comercial sau gratuit, precum şi alte fapte similare săvârşite făra permisiunea scrisă a deţinătorului copyright-ului reprezintă o încalcare a legislaţiei cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale şi se pedepsește penal şi/sau civil în conformitate cu legile in vigoare.

To Top